Trường THCS Khánh An tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia và tổng kết năm học 2018-2019.