Lớp 9 - Môn Toán - Đại số - Ôn tập Căn bậc hai, Căn bậc ba