ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN - CUNG TRÒN, DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - HÌNH QUẠT TRÒN